CHƯƠNG TRÌNH SƠN JOTUN, XUÂN KHỞI SĂC (2021- 2022)

CHƯƠNG TRÌNH SƠN JOTUN, XUÂN KHỞI SĂC (2021- 2022)

NGUYỄN DI QUỐC VƯƠN 13/10/2021

Chương trình khuyến mãi Jotun Master Painter: là chương trình tích luỹ điểm thưởng bằng cách quét mã QR trên mỗi thùng sơn Jotun. Điểm tích luỹ sau đó sẽ được quy đổi ra các cơ cấu giải thưởng.

Để tải ứng dụng trên điện thoại thông minh: Vui lòng truy cập:

  • App store: Jotun Master Painter Viet Nam
  • Google play: Jotun Master Painter Viet Nam

 

.

Viết bình luận